Marketingové poradenství

V rámci komplexních služeb zákazníkům poskytujeme marketingové poradenství, provádíme marketingový audit a marketingový výzkum (direct shoping, apod.) Právě na základě dobré znalosti firmy, jejích klientů a prostředí trhu zaměřujeme prvky komunikace se zákazníkem ať již v jednotném grafickém stylu či marketingových kampaních tak, aby vždy cílily potenciálního zákazníka.

Vstupní marketingová konzultace je vždy zdarma.