Jednotný grafický styl - Corporate design & identity

Společnosti, které se chtějí prosadit na trhu se nutně zabývají způsobem jejího vystupování, chování a prezentace sama sebe. Vytváří si tím vlastní image, jakousi tvář společnosti, která se dnes často nazývá jednotným grafickým stylem.

Logo nebo logotyp společnosti představuje základní grafický prvek pro vizuální komunikaci. Logo je grafický prvek, logotyp je grafický prvek doplněný textem, nicméně pro zjednodušení budeme nadále používat označení logo v obou případech. Dobré logo vystihuje společnost nebo výrobek, jejich vlastnosti, schopnosti i dynamiku, zároveň zvyšuje konkurence schopnost v tržním prostředí. Graficky výrazné logo jednoznačně určuje společnost, je snadno zapamatovatelné a účinné. Právě takové logo, které bude vaši společnost výtečně prezentovat, pro Vás navrhneme.

Corporate design, neboli jednotný grafický styl je tvořen souborem grafických prvků pro komunikaci značky společnosti či produktu. Pravidla používání těchto grafických prvků na prezentačních materiálech jsou obsažena v grafickém manuálu, jinak též manuálu jednotného grafického stylu.

V oblasti vizuální komunikace a prezentace Vám nabízíme naše kreativní schopnosti, dlouholeté zkušenosti a praktické dovednosti při tvorbě samostatného loga či redesignu stávajícího loga a také při tvorbě kompletních grafických manuálů.

Dále nabízíme návrhy a realizaci prezentace loga dle grafického manuálu na automobily, fasády, do výloh a do firemních prostor, na oblečení zaměstnanců, na propagační předměty a prezentační a merkantilní tiskoviny, multimediální aplikace, internetové bannery a prezentace, orientační systém v budovách a další.

Vše graficky i obsahově navrhneme a zpracujeme od návrhu až po konečnou realizaci.

Reference ZDE.